SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2018-2019

TKB Áp dụng từ ngày 15/10/2018

TKB Áp dụng từ ngày 08/10/2018

***

TKB BDHSG QG 2019 áp dụng từ ngày 15/10/2018

 

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới