SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2018-2019

 

TKB Áp dụng từ ngày 02/05/2019

***

TKB Áp dụng từ ngày 01/04/2019

***

TKB NK10 áp dụng từ ngày 04/03/2019

TKB NK11 áp dụng từ ngày 04/03/2019

 

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới